ذاتي آيل نالو پتي / نالي جو هار

 

هيرن شيءَ جو هار

انا هار 

انفنيٽي جو هار